Minerva Logo
Meer dan 65 jaar ervaring
Erkende opleidingen en officiƫle examens
Meerdere startmomenten per jaar
Klassikaal of thuis

Kom jij in aanmerking voor een vrijstelling?

Als je al een diploma of certificaat hebt behaald, dan kan het zijn dat je in aanmerking komt voor vrijstellingen. En dat zou natuurlijk mooi zijn, omdat je dan met minder inspanningen door de opleiding heen komt. Er gelden voor de verschillende onderdelen verschillende regels. Lees verder om te zien wat voor jou van toepassing is!

Nederlands en rekenen

Voor deze generieke vakken kan vrijstelling worden verleend indien:

Voor Nederlands kan ook vrijstelling verkregen worden voor een onderdeel van het vak (lezen, luisteren, spreken, gesprekken voeren, schrijven) zolang dit voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Voor rekenen geldt dat er ook een vrijstelling kan worden verleend als je een havo of vwo diploma hebt behaald vanaf 1 juni 2014, en de rekentoets gebaseerd was op de referentieniveaus.

Certificaat Beveiliging C

Als je al een SVPB Certificaat Beveiliging C hebt, kom je in aanmerking voor vrijstellingen van het beroepsgerichte deel van de MBO 3 opleiding Coƶrdinator Beveiliging.

Stage uren

Er wordt geen vrijstelling verleend voor stage uren.

Aanvraagformulier

Heb jij de tekst hierboven zorgvuldig doorgelezen en denk jij vrijstellingen te kunnen krijgen? Dan vragen wij jou om het aanvraagformulier vrijstellingen in te vullen. Het aanvraagformulier vind je hier.